bilgi@cermik.bel.tr +90(412) 461 2002

Riskli Yapı Şerh Terkin İşlemi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Başvuru Formu

* Yanan Yıkılan Yapılar Formu (Yıkım Ruhsatı)

* Vekaletname (NOTER Tasdikli)

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 3 Gün

 

Not: Öngörülen süre müdürlüğümüzde geçen süre olup herhangi bir kurum ya da kuruluşa yazılan yazı ve görüş esnasındaki süreler dâhil edilmemiştir.

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Çermik Belediyesi Matgis Yazılım