bilgi@cermik.bel.tr +90(412) 461 2002

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kira Ve Taşınma Yardımı

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

A. KONUT VEYA İŞYERİ MALİKİ

* Başvuru Formu

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (İşyeri Maliki İçin İmza Sirküleri)

* Konut veya İşyerinin Tapu Senedi ve Taşınmaza Ait Güncel Taşınmaz Kaydı

* Arsa Paylı Tapular İçin Emlak Vergisi Beyannamesi

* Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten önceki son 3 aydan veya sonraki 3 aydan herhangi birine ait fatura (Elektrik, Su, Doğalgaz veya Telekom)

* Yıkılan Yapılar Formu (Yıkım Ruhsatı)

* Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu (Kentsel Dönüşüm Bölümü’nden alınacak.)

* Riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte ikamet edildiğini ve Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten sonra tahliye edildiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak Adres Bilgileri Raporu (İşyeri için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren güncel vergi levhası, bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak yazı veya işyerinin kapatıldığına dair ilgili meslek odasından alınacak yazı)

* Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair Riskli Yapı Tespit Raporunda belirtilen adres bilgileriyle uyumlu son 3 aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı

* Vadesiz ve Münferit TL Hesap Cüzdanı Fotokopisi (TC Ziraat Bankası AŞ’den alınacak.)

* Vekaleten Yapılan Başvurularda Vekaletname Aslı ve Vekilin Kimlik Fotokopisi

 

B. KONUT KİRACISI

* Başvuru Formu

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten önceki son 3 aydan veya sonraki 3 aydan herhangi birine ait fatura (Elektrik, Su, Doğalgaz veya Telekom)

* Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu (Belediyeden temin edilecek.)

* Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak Adres Bilgileri Raporu

* Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu (Yıkım Ruhsatı)

* Vadesiz ve Münferit TL Hesap Cüzdanı Fotokopisi (TC Ziraat Bankası AŞ’den alınacak.)

* Vekaleten Yapılan Başvurularda Vekaletname Aslı ve Vekilin Kimlik Fotokopisi

 

C. İŞYERİ KİRACISI

* Başvuru Formu

* İmza Sirküleri

* Firmayı Temsile Yetkili Kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda işyeri işlettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma veya firma sahibi üzerine kayıtlı Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten önceki son 3 aydan veya sonraki 3 aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleriyle ilgili herhangi bir fatura

* Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten sonraki 3 aya ait riskli yapıda işyeri işlettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileriyle uyumlu bağlı olduğu oda sicil kaydı

* Yapı Kimlik numarası alındığı tarihten sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı

* İşyeri Kapatılmışsa Kapatıldığına Dair İlgili Meslek Odasından Alınacak Yazı

* Yıkılan Yapılar Formu (Yıkım Ruhsatı)

* Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu (Belediyeden temin edilecek.)

* Vadesiz ve Münferit TL Hesap Cüzdanı Fotokopisi (TC Ziraat Bankası AŞ’den alınacak.)

* Vekaleten Yapılan Başvurularda Vekaletname Aslı ve Vekilin Kimlik Fotokopisi

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 20 Gün

Not: Öngörülen süre müdürlüğümüzde geçen süre olup herhangi bir kurum ya da kuruluşa yazılan yazı ve görüş esnasındaki süreler dâhil edilmemiştir.

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Çermik Belediyesi Matgis Yazılım