bilgi@cermik.bel.tr +90(412) 461 2002

2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler İçin Gereken Evrak Listesi

2. ve 3. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İÇİN GEREKEN EVRAKLAR


1.Beyanname
2.Vergi levhası örneği
3.Tapu fotokopisi
4.Kira kontratı
5.Dernek veya oda kaydı
6.Yerleşim Planı
7.Yapı kullanım izni belgesi (İmar müdürlüğünden)
8.İtfaiye yazısı (Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından)
9.3 adet resim
10.Bina sakinlerinin muvaffakatnamesi
11.Ustalık Belgesi


ŞİRKET İSE:

12.Şirket Ana Sözleşmesi
13.Mesul Müdür İmza sirküsi
14.Ticaret sicil gazetesinin fotokopisi

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Çermik Belediyesi Matgis Yazılım